Propagačné printy

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti zabezpečenia printových propagačných materiálov:

 • návrh grafického dizajnu
 • úprava podkladov, korektúry fotografií
 • jazyková korektúra textov, odborné preklady do cudzích jazykov
 • predtlačová príprava
 • tlač
 • tlačiarenské a knihárske spracovanie (bigovanie, laminovanie, väzba, balenie)

Naše služby môžte využiť pri príprave rôznych reklamných printových materiálov a merkantílií:

 • letáky, flyery
 • plagáty
 • vizitky, hlavičkové papiere, obálky, a ďalčie prvky korporátnej identity
 • katalógy, brožúry
 • billboardy
 • stand-upy, roll-upy
 • reklamné predmety
 • a veľa ďalších tlačovín...

Materiály, s ktorými pracujeme:

 • všetky druhy papierov
 • fólie, plasty
 • textílie